گردهمایی رابطین جشنواره خوارزمی مدارس آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز در سالن اجتماعات این ناحیه برگزار شد. سید بهادر موسوی مدیر این ناحیه در این گردهمایی گفت: جشنواره خوارزمی محل سنجیده و خواستگاه ارزشمندی برای بروز خلاقیت ها و استعدادهای دانش آموزان است و وظیفه ما مسئولان آموزش و پرورش ایجاب می کند تا با شناسایی دانش آموزان علاقه مند؛ به پرورش خلاقیت ها و استعدادهای آنان کمک کنیم.
  وی در ادامه افزود: دانش آموزانی که دارای نبوغ هستند پناهگاه و تکیه گاه محکمی برای پشتیبانی مادی و معنوی نیاز دارند تا بتوانند به پیشرفت مطلوبی دست پیدا کنند که ما باید با برنامه ریزی منظم؛ دانش آموزان را به سمت مطلوب سوق دهیم.
  سید بهادر موسوی در ادامه افزود: کسانی که امروز مایه مباهات و فخر کشور هستند؛ جوانان جشنواره خوارزمی بوده اند و چارچوب پیشرفت علمی آنها از مدارس بنا شده است.
   قاسم چلداوی معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز در این گردهمایی از رابطین جشنواره خوارزمی خواست تا با برنامه ریزی مطلوب و استفاده از اساتید مجرب؛ زمینه حضور فعال دانش آموزان در این جشنواره علمی را فراهم کنند.

 لیلانظرپور کارشناس گروه های آموزشی متوسطه این ناحیه در این خصوص اظهار داشت: در پایان این گردهمایی از دانش آموزان برگزیده جشنواره خوارزمی سال گذشته که موفق به راهیابی به مرحله استانی و کشوری این جشنواره شده بودند؛ با اهداء هدایا و لوح سپاس تجلیل شد./پانا