دانش آموزان مدرسه امام غزالی مراوه تپه، طومار نه به چهارشنبه سوزی را امضاء کردند.

اختتامیه جشنواره نوجوان سالم در گرگان برگزارشد و 150 نفر از دانش آموزان، فرهنگیان و اولیا بعنوان برگزیده معرفی شدند .

دانش آموزان رامیان از نیروگاه مقیاس کوچک ۴/۱۴ مگاواتی گازی در شهرک صنعتی این شهرستان بازدید کردند.

جشن تکلیف ۳۲ دانش آموز دبستان دخترانه فرهنگیان کردکوی با حضور خانواده های آنان برگزار شد.

در دیدار چهره به چهره کارشناسان مواد مخدر و تعزیرات حکومتی شهرستان گنبدکاووس با دانش آموزان مناطق مرزی در دوکارگاه جداگانه به بیان آثار سوء و تبعات مصرف مواد مخدر در خانواده و جامعه و تبعات کالای قاچاق در تولیدات ملی پرداخته شد.