1450010355183 00سرویس علمی: یک تیم بین‌المللی از دانشمندان در تحقیقات جدید خود نشان داده‌اند که رایانه‌های کوانتومی در آینده می‌توانند مسائل لاینحل ریاضی را با ارسال داده‌ها به زمان عقب حل کنند.

13-9-3-104112university of oxfordسرویس علمی: در آماری که توسط سایت تلگراف تهیه شده است، ده رشته که دانشجویان در آن آسانتر از دیگر رشته‌ها پذیرش می‌گیرند فهرست شده‌اند.

000000سرویس فناوری: احمد محمد مهندس ۱۴ ساله که با ساخت یک ساعت و آوردن آن در مدرسه موجبات بازداشت و اخراج خود را فراهم کرده بود، اینک طوفان خبری به پا کرده و همگان از ناسا گرفته تا کاخ سفید دنبال ملاقات با وی هستند.

00001سرویس فناوری: حسگرهای هوشمند می توانند دانش آموزان را در اردو تحت مراقبت قرار داده و مانع از گم شدن آن ها شوند.