دانش آموزان روستای کاظم خوجه در روزهای برفی شهرستان و به بهانه روز هوای پاک دل به ارتفاعات پوشیده از برف روستای کاظم خوجه رفتند.

انتخابات مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان بندرگز با حضور کمیلی رئیس مجمع خیرین استان گلستان برگزار شد.

تعداد 350 دست لباس، توسط خیر مشهدی به دانش آموزان بی بضاعت و محروم شهرستان گالیکش اهدا شد.

با تعامل و همکاری بنیاد علوی، کتب طرح ارتقاء کیفیت آموزشی مناطق کمتر توسعه یافته شهرستان کلاله بین مدارس این شهرستان توزیع شد.

نورعلی علمشاهی به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان علی آبادکتول منصوب شد.