انتخابات مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان بندرگز با حضور کمیلی رئیس مجمع خیرین استان گلستان برگزار شد.

با تعامل و همکاری بنیاد علوی، کتب طرح ارتقاء کیفیت آموزشی مناطق کمتر توسعه یافته شهرستان کلاله بین مدارس این شهرستان توزیع شد.

نورعلی علمشاهی به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان علی آبادکتول منصوب شد.

تعداد 350 دست لباس، توسط خیر مشهدی به دانش آموزان بی بضاعت و محروم شهرستان گالیکش اهدا شد.

مدیرکل بهزیستی گلستان گفت: ۸۰۰ کودک بد سرپرست و بی‌سرپرست در مراکز بهزیستی گلستان، نگهداری می‌شوند.