مدیر آموزش و پرورش مراوه تپه، اسامی همه معلمان نمونه شهرستان مرزی مراوه تپه را اعلام کرد.

به گزارش کلاس بیست؛ حضرتقلی حاجیلی دوجی، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مرزی مراوه تپه در گفتگو با راه اترک، ضمن تبریک هفته معلم و گرامی داشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری، در خصوص منتخبین معلم نمونه در شهرستان مرزی مراوه تپه، 13 معلم این شهرستان را به عنوان معلمان نمونه سال 97 اعلام کرد.

حاجیلی دوجی در همین خصوص گفت: 12 از تن از همکاران به عنوان معلمان نمونه شهرستانی انتخاب شده اند و در  جشنواره جلوه های معلمی هم مشهد محمد حاجیلی دوجی، به مرحله  کشوری راه یافت.

وی اضافه کرد : از مجموع 12 معلم منتخب شهرستانی، 11 نفر از مدارس دولتی و یک معلم هم از مدارس غیردولتی انتخاب شده اند.

اسامی معلمان منتخب شهرستان به شرح زیر می باشد:

تاج الدین  محمدیان مرد 41767331 5319604981 9111766099 مدیر  ............. ابتدایی  فاروق منصور عباسی 25سال
تاج محمد  فرهمند مرد 33718014 4869143585 9112743851 مدیر  ............. ابتدایی  محمد رسول الله 17سال
محمود بهلکه یی مرد 42653872 4880053368 9111765549 معاون  ............. ابتدایی  استثنایی باغچه بان 11سال
ابراهیم  کوسه غراوی مرد 42650861 5319978979 9118666473 مدیر آموزگار  ............. ابتدایی  شهید بهشتی 12سال
عبدالجلیل  آنه محمد زاده مرد 41767821 6249671714 9111793676 مدیر آموزگار  ............. ابتدایی  شهید مدنی 26سال
اله قلی قره مشک غراوی مرد 40165031 5319924402 9117030190 آموزگار  اول ابتدایی ابتدایی  مختومقلی فراغی 17سال
امانگل دوجی زن 42790404 5319935781 9119727915 آموزگار  ششم ابتدایی ابتدایی  ابوحنیفه 16سال
عبدالصمد  پران دوجی مرد 12599526 5319924410 9111766278 دبیر  تربیت بدنی متوسطه  شهید چمران 17سال
عبدالرحمن  قربانی مرد 42656363 4860012021 9119987585 دبیر  مشاوره متوسطه  22بهمن 10سال
عبدالعظیم  زارهشی مرد 40164960 5319533232 9112747680 دبیر  ادبیات متوسطه  امام محمد باقر ( ع )

17سال

آنه محمد دوجی مرد 41768848 53198407560 9111766081 معلم یار  ............. متوسطه  امام خمینی 19سال
امان محمد تاقانی مرد 41768171 5319632789 09111766094 دبیر ادبیات فارسی متوسطه اول شهید چمران 26سال

همچنین خانم زبیده یولی زاده دوجی از مدرسه غیر دولتی شهید خلقتی چناران هم به عنوان معلم نمونه معرفی شده اند.

سایت  کلاس بیست؛ به نوبه خود، انتخاب این معلمان را به عنوان معلمان نمونه به جامعه فرهنگیان تبریک می گوید.

منبع: راه اترک

انتهای پیام/